Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υπέρθεση
superposition
 
 

Ένας όρος για πολλές επιστήμες. Η υπέρθεση παρουσιάζεται στα μαθηματικά, φυσική και μηχανική ως φαινόμενο με την επικάλυψη κυμάτων με θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Δυο πέτρες ριγμένες ταυτόχρονα στο νερό, όχι μακριά η μια από την άλλη, δημιουργούν κυματικούς κύκλους. Εκεί όπου οι κύκλοι συναντιόνται γίνεται υπέρθεση με αλλαγές στις μορφές του φαινομένου. Υπέρθεση παρουσιάζεται στην κβαντική μηχανική, στην ηλεκτρονική και αλλού με άλλες παραμέτρους.

Καταχώρηση: 06/11/2008 19:40
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία