Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
βιβλιοθήκη
library
 
 

Οι βιβλιοθήκες στον προγραμματισμό δεν είναι καθόλου βιβλιοθήκες με ράφια και βιβλία. Είναι σειρές έτοιμων προμεθερμηνευμένων προγραμμάτων που καλούνται για εκτέλεση καθορισμένης εργασίας, μιας ρουτίνας. Για παράδειγμα, δεν είναι ανάγκη κάθε εφαρμογή να έχει δική της ρουτίνα εκτύπωσης. Με την εντολή για εκτύπωση ο «δέτης» (linker) γυρεύει την αντίστοιχη ρουτίνα στην βιβλιοθήκη, την φορτώνει και εκτελεί την εκτύπωση. Το ίδιο γίνεται για εγγραφή και φύλαξη ή αποστολή δδμνων κ.α.

Υπάρχουν βιβλιοθήκες «σταθερής δέσης» όπου η ρουτίνα καλείται και λειτουργεί ως έχει, και βιβλιοθήκες δυναμικής δέσης (.dll) όπου η ρουτίνα προσαρμόζεται χρονεκτελεστικά στις ειδικές ανάγκες του προγράμματος.

Καταχώρηση: 06/11/2008 21:36
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία