Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υπερενισχυτής, υπερωθητής, μετακαυτήρας
booster, afterburner
 
 

Υπερενισχυτής είναι αυτός που με κάθε τρόπο, σε κάποιο στάδιο, δίνει μεγάλη ισχύ, σε κάτι άλλο, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι γενικός όρος (γενερικός) που μπορεί να καλύψει ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά και μηχανικά πράματα.

 

Ο υπερωθητής είναι εξειδίκευση του υπερενισχυτή και είναι καλό να αφεθεί για μηχανικά πράματα, κινητήρες, πυραύλους, αυτοκίνητα και συναφή. Συνήθως ο υπερενισχυτής έρχεται μετά ή αντικαθιστά τον απλό ενισχυτή. Τις πιο πολλές φορές ενισχυτής και υπερενισχυτής είναι το ίδιο πράμα.

 

Για πυραύλους είναι απλώς υπερωθητής.
Τον είδαμε και ως μετακαυστήρα. Μετάκαυση, μετακαυστήρας εεε, ντξ με αρκετή επικάλυψη που αφορά καύση, καυσίμο, και ώθηση. Πάρακατω.

Καταχώρηση: 15/11/2008 22:18
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία