Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
limit-up, limit-down
άνω όριο, κάτω όριο, όρια διακύμανσης
 
 

Από το χρηματιστήριο μας ήρθε η φράση. Με βάση κανονισμούς των χρηματιστηρίων, για να προστατευθούν επενδυτές αλλά και εταιρείες, η τιμή μιας μετοχής μπορεί να κυμανθεί πάνω, (άνω όριο) και κάτω (κάτω όριο) μέχρις ένα ποσοστό της τιμής ανοίγματος. Αν η τιμή κυμανθεί κάτω ή πάνω μέχρις αυτό το όριο σταματά η διαπραγμάτευση της μετοχής.


Οι λέξεις στην αγγλική (limit-up, limit-down) χρησιμοποιούνται για οτιδήποτε έχει όρια είτε κάτω είτε πάνω. Και τα σαΐνια της δημοσιογραφίας μας βεβαίως την χρησιμοποιούν πλέον παντού για οτιδήποτε έχει αυτά τα όρια, που είναι: «Άνω Όριο», «Κάτω Όριο». Και για τα δυο, «Όρια Διακύμανσης».

Καταχώρηση: 02/02/2009 13:21
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία