Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
activate, activated, activation, activator, actuate, actuator
ενεργοποιώ, ενεργοποιημένος, ενεργοποίηση, ενεργοποιητής
ενεργός
 
 

Είναι ο μηχανισμός, το σύστημα, υλισμικό ή λογισμικό, που ενεργοποιεί οτιδήποτε βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση.

Συνήθως η ενεργοποίηση χρησιμοποιείται για προστασία επιδικαιωμάτων λογισμικού. Συχνά, αν κατεβαστεί ή αγοραστεί το λογισμικό, έχει κωδικό ενεργοποίησης ο οποίος πρέπει να εξασφαλιστεί από τον ιδιοκτήτη με πληρωμή ή εγγραφή. Το λογισμικό ενεργοποιείται με την καταχώρηση του κωδικού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία