Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αποκωδικεύω, αποκωδίκευση, αποκωδικευτής
decode, decoding, decoder
Καταχώρηση: 02/06/2009 14:38
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία