Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
stress test, crash test
δοκιμή καταπόνησης, δοκιμή ανθεκτικότητας, δοκιμή ορίων, δοκιμή σύνθλιψης
 
 

Το είδαμε και ως «ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων»... έεε... Όχι. Οι δοκιμές καταπόνησης ή δοκιμές ανθεκτικότητας είναι συνήθως κάτω από συνθήκες εξομοίωσης κανονικών συνθηκών. Μπορεί να γίνουν δοκιμές ορίων αν αυτό είναι πιθανότητα. Άρα έχουμε δοκιμές καταπόνησης, δοκιμές ανθεκτικότητας (αντοχής) και δοκιμές ορίων. Βέβαια έχουμε και δοκιμή σύνθλιψης δηλ. κρας τεστ. (Τι;). Αυτά και μένουμε.

Καταχώρηση: 30/06/2009 13:04
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία