Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εξόρυξη δεδομένων, εξορύχος δδμνων
data mining, data miner
 
 

Οι υπολογιστές μπορούν να συσσωρεύσουν τεράστιους όγκους δδμνων. Και όχι μόνο αυτό. Μπορούν να τους χειριστούν με τρόπους και συνδυασμούς ασύλληπτους μέχρι πρόσφατα. Πάνω σ’ αυτή τη δύναμη των υπολογιστών βασίζεται η εξόρυξη δδμνων.

Χρησιμοποιώντας απλούς ή πολύπλοκους αλγόριθμους, όγκοι δδμνων σαρώνονται για να βγουν συμπεράσματα που αφορούν τάσεις συμπεριφοράς και προβλέψεις. Δεν πρόκειται για παρουσίαση με μεγαλύτερη βασιμότητα, λόγω όγκου πληροφοριών, των συνηθισμένων στατιστικών αναλύσεων. Πρόκειται για εξόρυξη νέων συσχετισμών που ως τώρα δεν παρουσιαζόντουσαν. Ακολουθώντας τα ενδιαφέροντα κάποιου Κου Αντρέα, όπως είναι δηλωμένα ή παρουσιάζονται στο διαδίκτυο, και τις αγορές του σε βιβλία ή άλλα αντικείμενα μπορεί να προβλεφθούν μελλοντικές αγορές και συμπεριφορές του.
Οι εξορύχοι δδμνων δεν πρέπει να συγχύζονται με τους ιστοσκόπους που είναι κατάσκοποι των κινήσεων σας στο διαδίκτυο.

Καταχώρηση: 08/07/2009 12:16
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία