Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΝΗΜΣ, ΝανοΗλεκτροΜηχανικό Σύστημα
(νιμσι)
NEMS, NanoElectroMechanical Systems
Καταχώρηση: 06/12/2009 09:38
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία