Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
micromachine, micromachining technology
μικρομιχανή, μικρομιχανική, μικρομιχανική τεχνολογία
 
 

Μικρομηχανική είναι η τεχνολογία κατασκευής αφάνταστα μικρών μηχανών, δηλ. μηχανών με κινούμενα μέρη στο επίπεδο του εκατομμυριοστού του μέτρου. Δηλ σχεδόν στο επίπεδο του μορίου. Και έχουμε:


1.  ΜΗΜΣ,   ΜικροΗλεκρονικό Μηχανικό Σύστημα
     (μιμσι)
2.  ΜΟΗΜΣ, ΜικροΟπτικο-ΗλεκτοΜηχανικό Σύστημα
     (μοϊμσι)
3.  ΝΗΜΣ,   ΝανοΗλεκτροΜηχανικό Σύστημα
     (νιμσι)

Τα μελετούμε θα επανέλθουμε.

Καταχώρηση: 06/12/2009 14:51
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία