Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
derivative, derivatives
παράγωγο, παράγωγα
 
 

Με τη χρηματιστηριακή του έννοια. Είναι η εμπορεία στο χρηματιστήριο ή με απευθείας συμφωνία μεταξύ χρηματοδοτών και κατόχων παράγωγων προϊόντων να χρηματοδοτήσουν τον κάτοχο με δέσμευση μελλοντικό εισόδημα (παράγωγο) ενός εισοδηματικού πόρου. Έτσι, ένα κράτος έναντι δανείου προς αυτό μπορεί να δεσμεύσει εισόδημα από διόδια, ή από αεροδρόμια ή μιας δημόσιας εταιρείας. Καλή πρακτική. Βέβαια, όταν ένας κάνει δάνειο με παράγωγη διευθέτηση ή και απλώς έναντι φερεγγυότητας, σημαντικό είναι «τι κάνει αυτό το δάνειο». Αν το κατασπαταλήσει πάει για πτώχευση.
 

Αυτό έπαθε η Ελλάς το 2010. «Ύστερα από μια δεκαπενταετία σπατάλης και κόντρα σπατάλης με δέσμευση παραγώγων, που δεν λογαριάζονται ως δάνεια για να τύχουν ελέγχου, «δυστυχώς επτώχευσεν».

Καταχώρηση: 15/02/2010 13:12
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία