Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μεταντιστάτης, μεταβλητός αντιστάτης
varistor, variable resistor
Καταχώρηση: 10/04/2010 14:10
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία