Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΠΕΜ, Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταδόσεων
TCP, Transmission Control Protocol
 
 

βλ. ΠΕΜ/ΔΠ

Καταχώρηση: 13/05/2010 13:13
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία