Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
woofer, subwoofer
βαθύφωνο, υποβαθύφωνο
 
 

Λοιπόν παρ’ όλον ότι τα βάλαμε πρωθύστερα θα τα εξηγήσουμε κανονικά. Πρώτο έρχεται το υποβαθύφωνο. Αυτό το ηχείο επιλέγει και αναπαράγει ήχους χαμηλής συχνότητα από 20-200 Χερτς. Δηλαδή βαριά κρουστά και κοντραμπάσα.
Το βαθύφωνο αναπαράγει ήχους από 40 Χερτς μέχρι 1Χιλιοχερτ (χιλιόκυκλο).
Πιο ψηλά έχουμε το μεσοφωνικό (μεσόσυχνο) ηχείο (midrange speaker, midrange driver) και πιο ψηλά το υψήφωνο (υψήσυχνο) ηχείο (tweeter speaker). Κάποτε μπορεί να δείτε και το υπερυψήφωνο (supertweeter). Όλα έχουν να κάνουν με την κατανομή μεταξύ τους των συχνοτήτων ήχου μέχρι 45 Χιλιόκυκλους.
Βέβαια υπάρχουν και τα καθολικά ηχεία (ολοσυχνοτικά, full range speakers) που αναπαράγουν όλες τις συχνότητες. Κάτι χάνουν όμως από όλες.

Καταχώρηση: 04/08/2010 10:47
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία