Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
DDoS attack, Distributed Denial of Service attack
κατανεμημένη ψηφιοπλημμύρα, κατανεμημένη ηλ-πλημμύρα
 
 

 

 

βλ. DoS attack

Καταχώρηση: 03/12/2010 14:21
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία