Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
παρήχηση
alliteration
 
 

Είναι η επανάληψη φθόγγων και λέξεων σε ποιήματα ή τραγούδια, ακόμα και σε ομιλίες με αποτέλεσμα τον εντυπωσιασμό ή το εύηχο και την ακουστική προσήλωση.

Βρέστε τις παρηχήσεις:
 

    Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής
    των μακρυσμένων θαλασσών και των γαλάζιων πόντων
    και θα ...

 

 

Καταχώρηση: 19/01/2011 09:49
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία