Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Air Cavity System, Air Lubrication System
Σύστημα Αεροκοιλότητας, Σύστημα Αερολίπανσης
 
 

Ο αέρας φέρει λιγότερη αντίσταση σε ένα κινούμενο αντικείμενο από ότι το νερό. Αυτό είναι γνωστό από καιρό και είναι ο λόγος της μεγάλης ταχύτητας που αναπτύσσουν τα αερόστρωμνα (hovercraft).


Λοιπόν, αν στήσουμε μια μηχανή σε πλοίο που συλλέγει αέρα και το διοχετεύει κάτω από το πλοίο, και αν η καρίνα του πλοίου τροποποιηθεί με τη δημιουργία μιας κοιλότητας ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια αέρα από την κίνηση του πλοίου τότε η αντίσταση θα μειωθεί με επακόλουθο την μείωση κατανάλωσης καυσίμων μέχρι και 15%. Έχει υπολογιστεί ότι μέχρι 50% του κόστους λειτουργίας πλοίων είναι τα καύσιμα. Οι εξοικονομήσεις θα είναι μεγάλες

Καταχώρηση: 22/02/2011 14:26
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία