Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Kanalistanbul
Δεύτερος Βόσπορος
 
 

Θα σκάψει δώρυγα μετξύ του Εύξηνου Πόντου και της προποντίδας είπε ο Ερτογάν. Μέχρι το 2023. Σήμερα, αν ξεκινήσει, θέλει 30 χρόνια χωρίς εξασφαλισμένη απόδοση στην επένδυση.
Λοιπόν, άστε τα περί Κανάλι Κωνσταντινούπολης (Kanalistanbul). Εϊναι απλώς ο Δεύτερος Βόσπορος. Έχει και παρήχηση, αν ποτέ τον σκάψουν βεβαίως.

Καταχώρηση: 29/04/2011 17:16
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία