Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
sea plot
βυθοτεμάχιο
 
 

Στις Όρνιθες ο Αριστοφάνης χώρισε τον ουρανό σε οικόπεδα. Δικαίωμά του. Τώρα που χωρίζουμε τη θάλασσα σε τεμάχια για λόγους εξόρυξης πετρελαίου και αερίου κάποιος χρησιμοποίησε τη λέξη οικόπεδα και μας έμεινε. Δεν πρόκειται για οικόπεδα, δεν θα κτίσει κανείς σπίτι μέσα στον πόντο.
Κάποιος είπε τη λέξη στο ραδιόφωνο, «αλίπεδο» που αποδίδει ακριβώς την έννοια. Αλίπεδο λοιπόν όχι οικόπεδο.
 

Μας διόρθωσαν, και καλά έκαναν. Η λέξη αλίπεδο σημαίνει κομμάτι γης κοντά στη θάλασσα, είπαν. Μα δεν σημαίνει αυτό. Οι Liddle and Scott  το παρουσιάζουν σαν ένα κομμάτι γης στον Πειραιά.  Αλίπεδο, -Halipedum-. (Κοντά στο Πασαλιμάνι; Εεε, είμαστε αγεωγράφητοι). Εκεί κοντά στρατοπέδευσε ο Παυσανίας και Λύσανδρος (Πελοποννησιακός Πόλεμος) και κάποιοι άλλοι. Τώρα, αν ήταν κομμάτι γής ή κομμάτι θάλασσας, λόγω παλίρροιας, χρειάζεται μελέτη. Σαυτό, είμαστε γεωγραφητοί.


Λοιπόν, χρειαζόμαστε λέξη για τεμάχιο, πεδίο, κομμάτι θάλασσιου βυθού. Προτείναμε το αλίπεδο που ακούσαμε και μας άρεσε αλλά δεν έπιασε. Τα σαΐνια της δημοσιογραφίας μας επιμένουν στο οικόπεδο. Διαβάσαμε σε ανακοίνωση υπουργείου της Κύπρου τη λέξη βυθοτεμάχιο. Ωραία, ωραία. Βαθυτεμάχιο λοιπόν;

 

 

 

 

Καταχώρηση: 28/09/2011 09:27
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία