Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
maglev, magnetic levitation
μαγνητική αιώρηση, μαγναίωρο, μαγναίωρο τραίνο
Καταχώρηση: 31/08/2013 09:17
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία