Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σημασιολογικός ιστός
semantic web
 
 

Ο σημασιολογικός ιστός είναι μια επέκταση του ΠΙΣ για εύρεση, επανάκτηση και συνδυασμό πληροφοριών. Βασίζεται σε ικανότητα μηχανικής ανάγνωσης, σε σημάνσεις και περιγραφές. Με άλλα λόγια είναι ένα πιο έξυπνο δίκτυο που σου φέρνει όχι μόνο αυτό που θέλεις αλλά και πολλά σχετικά επιτρέποντας ταυτόχρονα την συνδιαλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΒΔ. Τα πράματα είναι τώρα τελευταία ανάμικτα.

Καταχώρηση: 10/11/2013 23:04
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία