Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
rain forest, rainforest
βροχοδάσος, δάσος της βροχής
 
 

Δεν πρόκειται για ομβρόφιλο δάσος γιατί μπορεί νάναι ο όμβρος δασόφιλος. Και δεν πρόκειται για τροπικό δάσος γιατί μπορεί να είναι εύκρατο βροχοδάσος. Χο χο, είπαμε τη λέξη: Βροχοδάσος, Ντξ μπορούμε να το πούμε δάσος της βροχής αλλά είναι πιο απλό να είναι βροχοδάσος.

Καταχώρηση: 29/01/2014 21:05
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία