Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μονοπλαίσιος, διπλαίσιος πολυπλαίσιος
monocoque, bicoque, multicoque, cockle, single hulled, double hulled
 
 

Η γαλλική λέξη coque, που παρείσφρησε στα αγγλικά, προέρχεται από την ελληνική «κόκκος» (λατ: coccum) πήρε όμως, σταδιακά την έννοια «κέλυφος» (περίβλημα). Ως τέτοια έννοια μεταφέρθηκε από τη φυτολογία και στην τεχνολογία. Σημαντική είναι η εννοιακή απόδοση της λέξης σε περιπτώσεις φορτωτικού πλαισίου.
Στα ελληνικά όμως μπορούμε νάχουμε πλούτο λέξεων ανάλογα με το φυτό και την τεχνολογία και το όχημα ή σκάφος:

μονόκοκκος, δίκοκκος, πολύκοκκος
μονοκέλυφος, δικέλυφος, πολυκέλυφος
μονόκυτος, δίκυτος, πολύκυτος
μονοπλαίσιος, διπλαίσιος, πολυπλαίσιος
μονότρακτος, δίτρακτος, πολύτρακτος

Ε.. εντάξει, έχουμε και «τα μονοκοτυλήδονα και τα δικοτυλήδονα». Μήπως ξέρει κανένας αν έχουμε και πολυκοτυλήδονα;
 

Καταχώρηση: 04/05/2014 10:01
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία