Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ADC, analogue to digital converter
ΑΨΜ, ΑναλογοΨηφιακός Μετατροπέας
 
 

Μια συσκευή που μετατρέπει το αναλογικό σήμα, π.χ. τη φωνή μας στο τηλέφωνο, από ένα αυξομειούμενο κύμα σε δυαδικά ψηφία δηλ 0 και 1. Τα αναλογικά σήματα είναι συνεχή. Αναλογικά είναι τα περισσότερα σήματα στον κόσμο τούτο. Εκτός από τη φωνή είναι η θερμοκρασία, η κίνηση, οποιαδήποτε εικόνα. Αυτά όλα για να καταγραφούν σε μνήμη, να αποθηκευτούν ή να αναπαραχθούν σε ψηφιακή οθόνη πρέπει να μετατραπούν σε δυαδικά ψηφία. Ο κόσμος είναι γεμάτος από ΑΨΜ και θα συνεχίσει να γεμίζει περισσότερο. Όλα τα κινητά τηλέφωνα, σχεδόν όλα τα σταθερά τηλέφωνα, οι ψηφιογραφικές, ομοιοτυπικές, εικονοληπτικές, ηλ-διαμορφωτές κ.α. φέρουν ΑΨΜ που μπορεί να είναι ένα πλακίδιο ή, συνήθως, ένα επιμέρους κυκλωματίδιο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία