Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
living statue, statua vivente, homme statue
ζωνάγαλμα, ζων άγαλμα
 
 

Είναι αυτή, η απαυτή, η στατική παράσταση που βλέπαμε σε δρόμους και πλατείες της κεντροευρώπης και τώρα τη βλέπουμε στους δρόμους και τις πλατείες μας. Ένας-δυο καλλιτέχνες, με ενδύματα εποχής, στέκονται ακίνητοι και αναμένουν. Αν σταθείς λίγο μακριά θα δεις ότι κινούνται ελαφρά για να μην μουδιάσουν. Αν τους ρίξεις ένα οβολό κινούνται ευλαβικά και σε ευχαριστούν.
 

-Μα φτιάχνετε λέξεις;
-Κάποτε. Αλλά, και αυτό είναι ένα μεγαλοπρεπές αλλά, ο συνδυασμός λέξεων και η χρήση προθέσεων στην ελληνική δεν δημιουργεί νέες λέξεις. Οι προθέσεις και συνδυασμός λέξεων κ.α. είναι τα μεγάλα μητρότυπα της ελληνικής γλώσσας.


-Και ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε προθέσεις και να συνδυάζετε λέξεις;
-Οι ελλείψεις που βλέπουμε σε πολλές λεξικές, λεξικολογικές και ορολογικές καταστάσεις. Πάρακάτω.

Καταχώρηση: 14/07/2014 15:56
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία