Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
garbage, garbology, garbologist
απόρριμμα, απορριμματολογία, απορριμματολόγος
 
 

Να μια νέα κοινωνικοοικονομική επιστήμη, κάπου 40 χρόνων, με τεράστιο μέλλον. Τι πετάμε, που το πετάμε, γιατί  πετάμε πώς το ανακυκλώνουμε κ.α.

Καταχώρηση: 17/11/2014 17:38
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία