Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
απόρριμμα, απορριμματολογία, απορριμματολόγος
garbage, garbology, garbologist
 
 

Να μια νέα κοινωνικοοικονομική επιστήμη, κάπου 40 χρόνων, με τεράστιο μέλλον. Τι πετάμε, που το πετάμε, γιατί  πετάμε πώς το ανακυκλώνουμε κ.α.

Καταχώρηση: 17/11/2014 17:38
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία