Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Mya, mya, ma, million years, million years ago, megaannus
μετ, μεγαέτος, εκατομμύριο έτη
 
 

Λοιπόν, 1μετ (ένα μεγαέτος) είναι ένα εκατομμύριο έτη.
Είναι Αστρολογική, Κοσμολογική, Γεωλογική μονάδα μέτρησης χρόνου. Με 13.7 δις. έτη από το Μεγαμπάμ, βάλεβγάλε μερικούς μήνες, έχουμε 1370 μετ (μεγαέτη). Βάλεβγάλε μερικούς μήνες. Δηλ. το μεγαμπάμ έγινε 1370 μεγαέτη πριν. Εκτός αν πούμε 1.37 γετ (γιγαέτη, Ga, gigaannum) δηλ. δισεκατομμύρια έτη.


Εισηγούμαστε τα δικά μας ελληνικά ακρωνύμια. Έχεται καλύτερες εισηγήσεις; Πέστε μας τες.

Καταχώρηση: 07/01/2015 15:47
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία