Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
viral, viral video, viral marketing
μεταδοτικό, μεταδοτικό βίντεο, μεταδοτικό οπτικό, μεταδοτική διαφήμιση
 
 

Εντάξει, η λέξη ιός και ιικός  αποδίδει το virus και viral στην περίπτωση κακοήθων προγραμμάτων. Αλλά ο όρος viral πήρε απρόσμενη έννοια που είναι το «διαδοτικό» το «συχνά παρακολουθούμενο» το «περιζήτητο» στο διαδίκτυο.

Σ΄ αυτή την περίπτωση μεταφράσαμε το viral σε διαδοτικό γιατί έχει το στοιχείο της διάδοσης από χρήστη σε χρήστη.

(Αρχικά μεταφράσαμε το viral ως μεταδοτικό. Όταν είδαμε κάπου το διάδοσέτο, τότε προτημήσαμε τη διάδοση που είναι πιο θεληματική και πιο χαρακτηριστική).

Καταχώρηση: 06/02/2015 11:20
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία