Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
symbology
συμβολολογία, συμβολολόγος
 
 

Πολλαπλασιάζονται τα σύμβολα ως μέσα μετάδοσης πληροφοριών. Συμβολολογία, η γνώση και επιστήμη του τι σημαίνουν τα σύμβολα, την διάκριση μετξύ τους, τη διάδοσή και αποτελεσματικότητά τους, και τη συμμβολογραφή για καλύτερη, πιο άμεση επικοινωνία. Έχουμε βέβαια και συμβολολόγους.

Καταχώρηση: 13/05/2015 11:01
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία