Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
γεωμηχανική, κλιματική μηχανική
geoengineering, climate engineering
 
 

Στα αγγλικά (geoengineering, climate engineering) σημαίνουν το ίδιο. Περισσότερο χρησιμοποιείται ο δεύτερος όρος. Στα ελληνικά ας χρησιμοποιήσουμε το όρο «κλιματική μηχανική» για την καταβαλλόμενη προσπάθεια ελέγχου/διατήρησης του κλιματικού περιβάλλοντος.
Του όρου «γεωμηχανική» ας του αποδώσουμε οτιδήποτε κάνουμε στην γη, από εξορύξεις, αποδάσωση, καταστροφή παγετώνων κλπ. με την αντίστοιχη  προσπάθεια συντήρησης/αποκατάστασης.

Καταχώρηση: 24/05/2015 19:11
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία