Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
distributed processing
κατανεμημένη επεξεργασία
 
 

Κατανεμημένη επεξεργασία είναι η χρήση περισσότερων από ένα υπολογιστή για εκτέλεση μιας εφαρμογής. Αυτό γίνεται με ισχυρό πρόγραμμα  που διανέμει και παρακολουθεί την εκτέλεση της εργασίας.
Οι υπολογιστές μπορεί να είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο, ή, συνήθως ενωμένοι σε ένα Τοπικό Δίκτυο χωρίς να αποκλείονται μακρινές συνδέσεις. Κατανεμημένη επεξεργασία μπορεί να γίνει και σε ένα υπολογιστή με πολλούς επεξεργαστές. Η παράλληλη επεξεργασία όπως και επεξεργασία κατανεμημένων ΒΔ είναι μορφές κατανεμημένης επεξεργασίας

Καταχώρηση: 04/07/2015 12:58
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία