Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
νανοπλανήτης
dwarf planet
 
 

Τα Αμερικανάκια κατηγοριοποίησαν τους πλανήτες ανάλογα με την υδρόστασή τους (τι;) και τους καταλόγισαν. Εμείς ακόμα μελετούμε τον κατάλογο.

Καταχώρηση: 14/07/2015 12:37
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία