Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ανάλυση δεδομένων, αναλυτής δεδομένων
data analysis, data analyst
 
 

Ανάλυση δεδομένων είναι η ολική μελέτη δδμνων για ανάδειξη και χρήση όσων αφορούν τους στόχους ενός εγχειρήματος βοηθώντας τη λήψη αποφάσεων. Κανονικά η ανάλυση δδμνων δεν ξεκινά μετά από την συλλογή των δδμνων αλλά από την απαρχή της συλλογής τους με την επεξεργασία ερωτηματολογίου και μεθόδους συλλογής τους για να αποφευχθεί όγκος αχρείαστων πληροφοριών. Ο αναλυτής δδμνων είναι αυτός που κάνει αυτή τη δουλειά.
Η εξόρυξη δεδομένων είναι ουσιαστικά ανάλυση.

Καταχώρηση: 18/10/2015 10:42
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία