Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΥΜΚΟ, κιμκο, Κυβερνητικός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός
GONGO, Governmental Non Governmental Organization, Government Organized Non Gobernmental Organization
 
 

Κοροϊδευτικός όρος για πολλούς ΜΚΟ που είναι ουσιαστικά συγκαλημμένοι κυβερνητικοί οργανισμοί.

Καταχώρηση: 07/11/2015 11:02
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία