Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συναίρεση
synaeresis, syneresis
 
 

Είναι η ένωση δύο γειτονικών φωνηέντων ή διφθόγγων, μέσα σε μία λέξη, σε ένα φωνήεν ή μία δίφθογγο π.χ. τραγουδάω > τραγουδώ, ακούεις > ακούς. σ' αγαπάω> σ' αγαπώ.


Μεγάλη απλοποίηση για την ελληνική είναι να συναιρέσουμε όλα σχεδόν τα ρήματα που αναφέρονται σε δυο εκδοχές. Όχι περπατάω, περπατώ, όχι αγαπάω, αγαπώ. Μεγάλη και σημαντική απλούστευση. 

Καταχώρηση: 28/11/2015 14:45
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία