Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
με νεροαψίδα, υποδοχή νεροαψίδας, χαιρετισμός νεραψίδας
water cannon salute, water salute
 
 

Μας έγινε εισήγηση ν αποδώσουμε τη φράση και το κάναμε αμέσως πριν μας προλάβει κανένας δημοσιογράφος με κανονιές νερού.

 

 

 

 

Καταχώρηση: 01/01/2016 04:33
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία