Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΔΔ, μιδιδι, Μετάφραση Δικτυακών Διευθύνσεων
NAT, Network Address Translation
Καταχώρηση: 09/03/2016 20:43
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία