Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μετακαυστήρας, μετάκαυση
afterburner, afterburning
 
 

Μετά την πρώτη καύση σε αερωθητική μηχανή και αν υπάρχει ανάγκη, τίθεται σε λειτουργία ο μετακαυστήρας που ουσιαστικά εκχύνει επιπρόσθετο καύσιμο στο υπέρθερμο ωστικό ρεύμα με αποτέλεσμα την αύξηση της ώθησης και ταχύτητας του αεροσκάφους. Είναι ένα είδος υπερωθητή.

Καταχώρηση: 26/05/2016 16:53
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία