Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αποποίηση δικαιώματος, παραίτηση από δικαίωμα, άδεια παρέκκλισης
waiver
 
 

Είναι η αποποίηση από οποιοδήποτε δικαίωμα (ιδιοκτησίας, δικαιοχρησίας, επιδικαιωμάτων κ.α.) από άτομα εταιρείες και οργανισμούς. Αυτό γίνεται αν παροθσιαστεί σοβαρό νομικό πρόβλημα ως προς το δικαίωμα, για λόγους εμπορίας ή για κατάργηση μονοπωλιακού καθεστώτος. Η παρέκκλιση είναι η εξουσιοδότηση για μη εφαρμογή προνοιών νόμου, συμφωνίας ή πρωτοκόλλου για εκτέλεση μιας εργασίας ή έρευνας κάτω από όρους βεβαίως.

Καταχώρηση: 27/05/2016 16:52
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία