Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ενισχυμένη πλειοψηφία
supermajority, qualified majority
 
 

Σχεδόν πάντα για σημαντικές αλλαγές σε Σύνταγμα, Καταστατικό ή πολιτιακές καταστάσεις απαιτείεται από οποιοδήποτε σώμα ενισχυμένη πλειοψηφία. Δηλ 3/4, 3/5.

 

Καταχώρηση: 28/05/2016 23:26
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία