Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
quiesce, quiesce time
αναστολή, προσωρινή αναστολή, απενεργοποίηση
 
 

Ειδικά στην υπολογιστική «quiesce»  είναι η για οποιοδήποτε λόγο αναστολή λειτουργίας ενός υπολογιστή, ενός συστήματος, ενός δικτύου.
Με κεφαλαία QUIESCE είναι διαχειριστική εντολή για ανακοπή λειτουργίας μιας ΒΔ για λειτουργικό ή αναβαθμιστικό λόγο.


Το ησυχάζω, αναπαύω, ηρεμώ είναι άλλες έννοιες του «quiesce» που προέρχεται από την ίδια λατ. ρίζα όπως to quiet.

Καταχώρηση: 26/11/2016 14:56
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία