Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
sextortion, sexual extortion
σεξουαλική εκμετάλλευση, σεξμετάλλευση
 
 

Σκευτόμαστε, μελετούμε πολύ και εισηγούμαστε. Μια λέξη αντί δυο, περιεκτική και επακριβώς.
Σεξμετάλλευση. Γιατί όχι;


Στην περίπτωση τούτη ο κανόνας είναι: «Σε συνδιασμό λέξεων αφαιρούνται ομόηχα στοιχεία».

Καταχώρηση: 30/11/2016 13:13
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία