Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
spark plaque, bougie
σπινθηριστής, αναφλεκτήρας
 
 

Είναι ένα είδος αναφλεκτήρα που βγάζει σπινθήρες για να αναφλέξει καύσιμο υλικό. Συνηθισμένος στα αυτοκίνητα και αναπτήρες.


Άστε τα μπουζί και τα σπαρκ.

Καταχώρηση: 04/01/2017 16:46
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία