Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΤΟΚ, ταχεία οφθαλμοκίνηση, ταχεία οφθαλμική κίνηση
REM, rapid eye movement
 
 

Κάτι που κάνουμε όταν κοιμώμαστε κι ονηρευόμαστε. Το κάνει και η πουά αίγα μας.

Καταχώρηση: 31/12/2016 12:35
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία