Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
dark web, darkweb, dark internet, darknet
σκοτεινός ιστός, σκοτεινό δίκτυο, σκοτεινό διαδίκτυο
 
 

Είναι αποκλεισμένα δικτύα όπου πρόσβαση δίνεται μόνο σε ανώνυμους που ανταλλάσσουν δδμνα και φακέλους. Αυτό γίνεται συνήθως για αποφυγή πληρωμής επιδικαιωμάτων. Οι ανώνυμοι δεν μπορούν να ιχνηλατηστούν. Σημαντικό στοιχείο του σκοτεινού δικτύου είναι ότι πολλά δδμνα αφορούν ορολογία.

Καταχώρηση: 16/06/2017 12:02
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία