Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
SAR, Search And Rescue
ΕκΔ, εκεδί, Έρευνα και Διάσωση
 
 

Βαλαμε αυτό τον όρο στο λεξικό για να εισηγηθούμε το ακρωνύμιο. 
Όπως πάντα εισηγούμαστε η πρώτη αναφορά του όρου να γίνεται με πλήρη ανάπτυξη και το ακρωνύμιο σε παρένθεση. Δηλ. Έρευνα και Διάσωση (ΕκΔ).
ετά μόνο το ακρωνύμιο. Μόνο αν υπάρχουν πολλά ακρωνύμια επαναλαμβάνεται ο όρος σε πλήρη ανάπτυξη με το ακρωνύμιο.
Πολύ συχνά διαβάζουμε τον πλήρη όρο με το ακρώνυμο και ύστερα το σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο πλήρης όρος. Σπατάλη, σπατάλη.

 

Καταχώρηση: 13/04/2017 17:05
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία