Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
network engineer, neteork archtect
μηχανικός δικτύου
 
 

Αυτός που σχεδιάζει, κατασκευάζει συντηρεί δίκτυο/α. Το αρχιτέκτονας ας το αφήσουμε στην αγγλική. Στην ελληνική μηχανικός δικτύου αποδίδει πολύ.

Καταχώρηση: 13/04/2017 10:56
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία