Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
jet, eject, project, projection, jettison
τζετ, ιέναι
 
 


Στην αρχή ήταν το ΠΙΕ (ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκό) *ye που, λένε, σημαίνει κάνω. Απ΄ αυτό  προέρχεται το αρχελλ. ιέναι (ίημι) πετώ κατί, ρίχνω έξω ή προς τα πίσω. Το λατ. jacto, jactare (iectare) προέρχεται από την ίδια ρίζα που σημαίνει το ίδιο.
Λοιπόν, να κόβουμε στράτα, από το *ye ιέναι (ίημι) πετώ κατί, ρίχνω έξω ή προς τα πίσω περισσότερο όμως από το λατ. jacto, jactare (iectare) προήλθαν τα jet, eject, project, projection, jettison κ.α.

Καταχώρηση: 17/06/2017 12:34
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία