Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
νεκροκρατία, νεκρολατρία
necrocracy, necrolatry
 
 

Η νεκροκρατία  αφορά το πολιτικό σύστημα που διέπεται και λειτουργεί κάτω από ένα νεκρό καθοδηγητή -πολιτικό, εθνάρχη, ιερωμένο, πολέμαρχο.

Νεκρολατρία είναι η λατρεία (εκτίμηση) σε μεγάλο ή μικρό βαθμό των νεκρών. Αυτή την έχουν σε μεγάλο ή μικρό βαθμό σχεδόν όλες οι κοινότητες.

Συχνά, βεβαίως, υπάρχει επικάλυψη μεταξύ νεκροκρατίας, νεκρολατρίας.

Καταχώρηση: 12/05/2017 12:25
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία